Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans

Özel hukuk yüksek lisans programı, akademik özgürlük esaslarına riayet ederek öğrencilerini Türkiye’nin ve dünyanın önemli üniversitelerinde akademik kariyerlere hazırlamayı ve Türkiye’nin akademik araştırma eksikliğinin kapatılmasını amaçlar. Programın nihai hedefi, özel hukukun klasik kavramsal ve kuramsal temellerinin öğrenilmesi, uluslararası ve ulusal gelişmeler takip edilerek eleştirel yaklaşımın geliştirilebilmesidir.
Özel Hukuk yüksek lisans programında öğretim görmek isteyen adayların hem Türkçe hem de İngilizce diline akademik düzeyde hâkim olmaları gerekir. Adaylardan Kıta Avrupası dillerinden en az birini ayrıca öğrenmeye başlamış olmaları beklenir. Program; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Yargılama Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk alanlarında akademik kariyer planlayan adaylara yönelik olup tüm özel hukuk alanlarıyla bakışımlı dersleri içerisinde barındırır.

Başvuru Koşulları
             - TOEFL (IBT) 87; 
             - IELTS 6.5 (her bir bölümden en az 5.5);  
             - Bilkent PAE C
                  (*) Türkiye'de bir devlet üniversitesince düzenlenen sınavlar kabul edilir.
(Yurt dışında yer alan üniversitelerin hukuk fakültesinden mezun olan öğrenciler Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) onaylı denklik belgelerini ibraz etmek zorundadır.)

Mülakat tarihinde geçerli dil belgesi olmayan adaylar programa kabul edilmeleri halinde güz dönemi kesin kayıt tarihine kadar gerekli belgeyi sunabilirler. Kayıt tarihine kadar geçerli bir dil sınavı sonucu edinememesi halinde, şartlı kaydı yapılmış olan adaylar Bilkent PAE dil sınavına katılırlar. Bu sınavda başarılı olamayan adayların kayıtları silinir.
 
online başvuru sitesi  :  https://stars.bilkent.edu.tr/gradapp/
 
Son başvuru tarihi : 15 Mayıs  2024

Mülakat tarihi : 6-7 Haziran 2024
             

Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Müfredatı
https://stars.bilkent.edu.tr/homepage/curriculum.php?DEPT=LAWCopyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.