Fakültemizde Görev Yapmış Öğretim Üyelerimiz

Prof.Dr.
Tekin Akıllıoğlu
İdare Hukuku

Prof.Dr.
Murat Atalı
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Prof.Dr.
Zühtü Aytaç
Ticaret Hukuku

Prof.Dr.
Sahir Çörtoğlu
Medeni Hukuk

Prof.Dr.
Ali Erten
Medeni Hukuk

Prof.Dr.
Rüçhan Işık
İş Hukuku

Prof.Dr.
Tuğrul Katoğlu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr.
Cengiz Koçhisarlıoğlu
Medeni Hukuk

Prof.Dr.
Erden Kuntalp
Medeni Hukuk

Prof.Dr.
Kamil Mutluer
Vergi Hukuku

Prof.Dr.
Erdal Onar
Anayasa Hukuku

Prof.Dr.
Ergun Özbudun
Anayasa Hukuku

Prof.Dr.
Sami Selçuk
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr.
A. Lâle Sirmen
Medeni Hukuk

Prof.Dr.
Nevzat Toroslu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr.
Ejder Yılmaz
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doç.Dr.
Aslı Bayata Canyaş
Milletlerarası Özel Hukuk

Doç.Dr.
Haluk Konuralp
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doç.Dr.
Hamdi Pınar
Ticaret Hukuku

Doç.Dr.
Aslı E. Gürbüz Usluel
Ticaret Hukuku

Dr.Öğr.Üyesi
Talya Şans Uçaryılmaz Deibel
Roma Hukuku

Öğr.Gör.
Halil Baha Karabudak
Ekonomi

Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.