Fakültemizde Görev Yapmış Öğretim Üyelerimiz

Prof.Dr.
Tekin Akıllıoğlu
İdare Hukuku

Prof.Dr.
Murat Atalı
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Prof.Dr.
Zühtü Aytaç
Ticaret Hukuku

Prof.Dr.
Sahir Çörtoğlu
Medeni Hukuk

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Haluk Emiroğlu
Roma Hukuku

Prof.Dr.
Ali Erten
Medeni Hukuk

Prof.Dr.
Rüçhan Işık
İş Hukuku

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Tuğrul Katoğlu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr.
Cengiz Koçhisarlıoğlu
Medeni Hukuk

Prof.Dr. (Yarı Zamanlı)
Erden Kuntalp
Medeni Hukuk

Prof.Dr.
Kamil Mutluer
Vergi Hukuku

Prof.Dr.
Ergun Özbudun
Anayasa Hukuku

Prof.Dr.
Sami Selçuk
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Prof.Dr.
A. Lâle Sirmen
Medeni Hukuk

Emekli Prof.Dr.
Nevzat Toroslu
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Doç.Dr.
Aslı Bayata Canyaş
Milletlerarası Özel Hukuk

Doç.Dr.
Haluk Konuralp
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Copyright © 2023, Bilkent Üniversitesi.