Tarihçe

Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan İ. D. Bilkent Üniversitesi bünyesinde 2002-2003 akademik yılında kurulan Hukuk Fakültesi, 140 öğrenciyle eğitime başlamış ve ilk mezunlarını 2006 senesinde vermiştir.

Hukuk Fakültesi kurulduğu günden bu yana, lisans müfredatında ekonomi, muhasebe, finans, tarih gibi ilgili branşların da derslerine yer vermektedir. Fakülte’de Türk Hukukuna ilişkin dersler Türkçe olarak verilmektedir. Bununla beraber, Fakülte bünyesinde İnsan Hakları Hukuku, Anglo-Amerikan Hukuku, Uluslararası Deniz Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Tahkim Hukuku, Dünya Ticaret Örgütü Hukuku gibi uluslararası dersler İngilizce verilmektedir. Ayrıca fakültemiz, Willem C. Vis Uluslararası Kurgusal Dava Yarışması’na da düzenli olarak katılmakta olup bu yarışmadan ödülle dönen ilk Türk Hukuk Fakültesidir.

Fakültemizde ilk lisansüstü eğitim, 2008 yılında Ekonomi Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans programıyla başlamıştır. 2008 yılından bugüne devam eden ve birçok sayıda mezun veren bu programı, 2011 yılında Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Anabilim Dallarında doktora programları takip etmiştir. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Anabilim Dallarında tezli yüksek lisans programlarımız ise ilk kez 2017 senesinde açılmıştır.

Bugün itibariyle avukat, hakim, savcı ve akademisyen başta olmak üzere hukuk dünyasına bine yakın hukukçu kazandıran ve hem ulusal hem de uluslararası alanlarda, uluslararası kuruluşlarla önde gelen hukuk firmalarında yer edinmiş nitelikli hukukçular yetiştiren Fakültemiz, bine yakın lisans öğrencisiyle eğitim hayatına devam etmektedir.Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.