Dekan'ın Mesajı

Dünyadaki en eski bilim dallarından birisi olan hukuk, her toplumda farklı şekillerde gelişmiş olmakla birlikte, toplumlar arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel etkileşimler ortak paydaları çoğaltmış, farklılıkları giderek azaltmıştır. Modern toplumların gelişme hızı, her ülkenin hukuk düzeni için sürekli bir dönüşümü beraberinde getirmekte, yeni sorunlara yeni çözümler üretme kapasitesi geliştirmeyi zorunlu kılmaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısında Birleşmiş Milletler gibi uluslararası bir kuruluşun hayata geçirilmesi büyük bir yenilik iken, aynı yüzyılın ikinci yarısında ulus-üstü bir yapı olarak Avrupa Birliği yeni sorunlara verilen yeni bir cevap olmuştur.

Türkiye’nin ilk ve halen en büyük vakıf üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi bünyesinde 2002-2003 öğretim yılında kurulan Hukuk Fakültesi, hukukun tarihsel ve modern boyutunu bir arada ele alan, dinamik bir anlayışla geliştirilmiş bir müfredatla öğrenci yetiştirmektedir. Hukuk öğretimi, belli bir zamandaki mevzuat bilgisinin aktarılmasının çok ötesinde, hukuku mantıksal bağlamı içinde anlamaya ve yeni gelişmeleri hızla kavrayıp bunlara cevap vermeye yöneliktir. Vakıf üniversiteleri arasında en büyük kütüphaneye sahip Bilkent Üniversitesi, öğrencilerini öğrenimleri boyunca bilimsel araştırma yapmaya ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeye teşvik etmektedir.

Fakültemiz, öğrencilerini hem ulusal, hem de uluslararası hukuk camiasında başarılı olabilecek bir kapasitede yetiştirmek için çok boyutlu bir öğretim planı izlemektedir. Ulusal mevzuatın yanı sıra, uluslararası boyutu olan derslerin bir kısmı alanlarında önde gelen, deneyimli yabancı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Böylelikle hem Avrupa ve Anglo-Amerikan hukuk eğitimi metotlarının uygulanması, hem de akademik İngilizce’nin daha öğrencilik yıllarında kazanılması sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra akademik Almanca kursları ve üniversitenin Yabancı Diller Bölümü tarafından verilen diğer yabancı dil dersleriyle öğrenciler, başka yabancı dilleri de ileri düzeyde öğrenme olanağına kavuşmaktadır.

Avrupa’daki köklü üniversitelerle yapılmış Erasmus anlaşmaları sayesinde öğrencilerimiz lisans ve lisans üstü eğitimleri süresince başka üniversitelerin kültürlerini yakından tanıma ve akademik ufuklarını genişletme olanağını elde etmektedir. Lisansüstü ve doktora çalışmaları için yurt dışındaki seçkin üniversitelerde akademik kariyerlerine devam eden ya da uluslararası kuruluş ve şirketlerde çalışan öğrencilerimizin üstün başarıları bunun kanıtlarından birisidir.

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programı, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku yüksek lisans ve doktora programları ile de hukuk alanındaki akademik çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

Prof.Dr. Ece Göztepe   Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.