İdari Kadro

Fakülte Sekreteri
Burcu Bingöl

B 210 B
290 33 02

Yönetici Asistanı
Arzu Soydan

B 210 C
290 33 04

İdari Asistan
Senem Şen

B 210 C
290 33 00 - 01

Copyright © 2020, Bilkent Üniversitesi.