Sık Sorulan Sorular

o Hukuk alanında yürütülen lisansüstü programlar nelerdir?
o Lisansüstü programlara başvuru koşullarına nereden ulaşabilirim?
Programlarımıza başvuru koşulları için https://w3.bilkent.edu.tr/bilkent/gradstudents/law-economics/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
o Hukuk dışında bir lisans programından mezun oldum. Hukuk alanında yüksek lisans yapabilir miyim?
Tezli yüksek lisans ve doktora programlarımıza yalnızca hukuk alanında lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilmektedir. 
o Hukuk alanında bütünleşik doktora programı mevcut mudur?
Hayır, hukuk alanında bütünleşik doktora programı bulunmamaktadır.
o Doktora programına başvurabilmek için hukuk alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak gerekir mi?
Evet, doktora programına başvurabilmek için hukuk alanında lisans ve tezli yüksek lisans derecelerine sahip olmak gereklidir.
o Tezsiz yüksek lisans mezunuyum. Doktoraya başvurabilir miyim?
Hayır, tezsiz yüksek lisans programı mezunları, mezun oldukları yüksek lisans programı hukuk alanında olsa dahi doktora programımıza başvuramazlar.
o Lisans/yüksek lisans eğitimimi yurt dışında bir üniversitede yaptım. Bilkent lisansüstü programlarına nasıl başvurabilirim?
Lisans/yüksek lisans eğitimlerini yurt dışında tamamlayan adayların Yükseköğretim Kurumuna başvurarak diploma denliklerini almaları ve denklik belgelerini başvuru belgeleri arasında sunmaları gerekmektedir.
o T.C. vatandaşı değilim, başvurabilir miyim?
Evet, T.C. vatandaşı olmayanlar da başvuru yapabilirler. En az C1 düzeyinde Türkçe dil bilgisine sahip olduklarını belgelemeleri veya Türkiye’de bir yüksek öğretim kurumundan mezun olmaları beklenir.
o Başvurumu çevrim içi yapabilir miyim?
Evet, lisansüstü program başvuruları yalnızca çevrim içi kabul edilmektedir. Başvuru için https://esbe.bilkent.edu.tr/en/index.php/online-application/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
o Yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim dili İngilizce midir?
Yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim dili ağırlıklı olarak Türkçe’dir. Ancak programda İngilizce ders ve etkinlikler de yer alabilmektedir.
o İngilizce dil yeterliğimi hangi belgeler ile kanıtlayabilirim?
İngilizce dil yeterliğinizi IELTS, TOEFL ve PAE (Bilkent Üniversitesi hazırlık atlama sınavı) sonuç belgesi sunarak kanıtlayabilirsiniz. Doktora başvuruları için IELTS ve PAE puanları ile birlikte geçerli bir YDS sonucunun da sunulması gerekir. Aranan asgari puan koşulu için başvuru koşullarına bakmanızı rica ederiz.
o İngilizce dil yeterliği için Bilkent’in dil sınavına girebilir miyim? Bu sınav ne zamanlarda yapılıyor?
Mülakat sonrasında başarılı bulunarak programa kayıt hakkı elde eden adayların, her Güz dönemi başında kesin kayıtlar zamanında yapılan PAE sınavına girmeleri mümkündür. Bu sınavda başarılı olan adaylar dil koşulunu sağlamış kabul edilirler. PAE sınavında başarılı olmayan adayların kayıtları silinir.
o Bilkent Üniversitesi mezunuyum. Yine de dil yeterliğimi belgelemem gerekiyor mu?
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarının, mezuniyet tarihlerinden itibaren 2 yıl içerisinde lisansüstü programlara başvurmaları halinde kendilerinden dil yeterliği belgesi istenmez.
o ALES, GRE, GMAT, TOEFL, IELTS, PAE belgelerinin geçerlik süreleri nedir?
ALES, GRE ve GMAT puanları 5 yıl; IELTS, TOEFL ve PAE puanları 2 yıl süreyle geçerlidir.
o Motivasyon mektubunda ne yazmalıyım?
Motivasyon mektubu, adayları tanımak ve lisansüstü eğitimden beklentilerini anlayabilmek amacıyla istenmektedir. Bu mektupta, kendinizden kısaca bahsetmeniz ve hukukun hangi alanında yüksek lisans veya doktora yapmak istediğinizi anlatmanız beklenmektedir. Ayrıca, neden yüksek lisans veya doktora yapmak istediğinizi, bu eğitimin şimdiye kadar almış olduğunuz eğitime ve kariyerinize neler katacağını açıklamanız da faydalı olacaktır.
o Kaç tane referans mektubu sunmalıyım?
İki referans mektubu sunulması gereklidir.
o Motivasyon mektubu ve referans mektupları hangi dilde olmalıdır?
Mektuplar Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir.
o İstemiş olduğunuz belgelerden biri veya birkaçına sahip değilim. Başvuru sırasında istenen belgeleri ne zamana kadar tamamlayabilirim?
Başvuru sırasında belgeleri eksik olan adaylar, mülakatta başarılı bulunmaları halinde “şartlı kabul” koşuluyla Enstitüye önerilir. Kesin kayıtlar sırasında tüm belgelerin tamamlanmış olması gerekir.
o Özel öğrencilik nedir?
ALES belgesi ya da diploması eksik olan adaylar “özel öğrenci” olarak başvurabilir. Dil yeterlik koşulunu yerine getirmeyen adaylar özel öğrenci olamazlar. TC vatandaşı olup, daha önce denklik verilen üniversitelerde lisans/yüksek lisans yapanlar denklik için YÖK’e başvurduktan sonra belgenin çıkmasını beklemeden kesin kayıt yaptırabilirler. Daha önce denklik verilmemiş olan bir üniversite için başvuran öğrencilerin denklik alamamaları halinde programla ilişikleri kesilir.
o Yazılı bilgi sınavı yapılıyor mu?
Hayır, yüksek lisans ve doktora giriş sınavı yalnızca mülakat şeklinde yapılmaktadır.
o Bilimsel hazırlık dersleri almam gerekecek mi?
Hayır, programlarımız öncesinde bilimsel hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
o Mülakatta ne tür sorular sorulmaktadır?
Mülakatta, hem adayı tanımaya yönelik, hem de başvurduğu alandaki temel hukuk bilgisini ölçmeye yönelik sorular sorulmaktadır. Bu çerçevede, adaydan neden yüksek lisans veya doktora yapmak istediğini, özel hukukun veya kamu hukukunun hangi alanında uzmanlaşmak ve tez yazmak istediğini anlatması istenmektedir. Sonrasında, adayın lisans düzeyinde yeterliğini tarayan sözlü bilim sınavı yapılmaktadır. Özel hukuk programlarına başvuran adaylara özel hukuk alanından, kamu hukuku programlarına başvuran adaylara ise kamu hukuku alanından sorular sorulmaktadır.
o Başvurduğum programa kabul alırsam eğitim ücreti ödeyecek miyim?
Programlarımızın tamamı ücretli olmakla birlikte, mülakatta üstün performans gösteren adayların burslu kabul edilmeleri mümkündür.
o Burs alabilir miyim? Burs alacak öğrenciler nasıl belirleniyor?
Burs alacak öğrenciler, mülakat sınavında gösterecekleri performansa göre mülakatta görev alan öğretim üyelerinin görüşleri, Hukuk Fakültesi’nin önerisi ve Rektörlük makamının onayıyla belirlenmektedir. Bir öğrencinin, % 100’e kadar çeşitli oranlarda (%75- % 50- %25 gibi) burs alması mümkün olabilir.
o Eğitim süresinde başarı bursu almak mümkün mü?
Hayır, lisansüstü programlarda, eğitim süresinde başarı bursu verilmemektedir.
o Derslere devam zorunluluğu var mı?
Evet, lisansüstü programlarımızda dersler hafta içi mesai saatleri arasında yapılmakta olup devam zorunluluğu bulunmaktadır.
o Başka bir üniversitede bir yüksek lisans programında kayıtlıyım. Aynı anda Bilkent’te de yüksek lisans yapabilir miyim?
Biri tezsiz, diğeri tezli olmak üzere aynı anda iki yüksek lisans programına kayıt yaptırılabilir.
o Aynı anda hem Özel Hukuk, hem de Kamu Hukuku programlarına başvuru yapabilir miyim?
Bir adayın aynı anda hem Özel Hukuk, hem de Kamu Hukuku programlarına başvurmasının önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak lisansüstü çalışma yapmak isteyen bir kimsenin, başvuru aşamasında hangi alanda uzmanlaşmak istediğini belirlemiş olması beklenmektedir. Bu nedenle, mesleki anlamda uzmanlaşmak istediğiniz alanı belirleyip tek bir programa başvurmanızı öneririz.
o Lisansüstü öğrencilerin yurtlarda/lojmanlarda konaklama imkanı var mı?
Evet, yurtlarda, hem yüksek lisans hem doktora öğrencileri; lojmanlarda ise tek kişilik odalarda doktora, üç kişilik odalarda yüksek lisans öğrencileri kontenjan elverdiği ölçüde konaklayabilir.
o Lisansüstü programlara yatay geçişle öğrenci kabul ediyor musunuz?
Lisansüstü programlarımıza yatay geçişle öğrenci kabul edilmemektedir.
o Burada belirtilmeyen bir konuda bilgi almak istiyorum. Sizinle nasıl iletişime geçebilirim?
Sorularınız için hukuk@bilkent.edu.tr adresine e-posta gönderebilir veya (312) 290 33 00 numaralı telefonu arayarak Hukuk Fakültesi Dekanlığı ile görüşebilirsiniz.Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.