Serkan Yolcu
Doç.Dr.
Anayasa Hukuku
BZ 11
290 30 72   serkan.yolcu@bilkent.edu.tr
CV   Yayınlar  
Uzmanlık Alanları
 • Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

 • Anayasa Yargısı

 • Anayasa Tarihi

 • Ampirik Hukuk Çalışmaları

 • Yargısal Davranış 

 • Sosyal Haklar

Eğitim
 • Lisans: Hukuk, Dokuz Eylül Üniversitesi (2007)

 • Yüksek Lisans: Kamu Hukuku, Bursa Uludağ Üniversitesi (2011)

 • Doktora: Kamu Hukuku, Ankara Üniversitesi (2018)

 • Post-doktora: Max Weber Fellow, European University Institute, İtalya (2019)

 • Doçent: ÜAK, Eylül 2022

Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.