Oktay Karaalp

Kamu Hukuku Doktora Programı
B 124
290 34 92   oktay.karaalp@bilkent.edu.tr
Uzmanlık Alanları
  • İdare Hukuku
Eğitim
Copyright © 2023, Bilkent Üniversitesi.