Hukuk Klinikleri

Kadına Yönelik Şiddet Hukuk Kliniği

Hukuk fakültesi öğrencilerinin edinmiş oldukları teorik hukuk bilgilerini, gerçek hayat ilişkilerinden doğacak somut uyuşmazlıkları çözmek için kullanmalarını hedefleyen hukuk kliniklerinde, öğrenciler, bir sorun tespit eder, bu sorunu çözmek için gerekli bilgiyi kendileri araştırır, sorunu çözer ve deneyimleyerek öğrenirler.

Hukuk kliniklerinin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, gönüllülük esasına dayalı olarak “Sokak Hukuku Kliniği”  (Gündelik Hayatta Hukuk/ Herkes İçin Hukuk/ Hukuk Okur Yazarlığı) (Street-Law/Legal Literacy Clinic) çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu klinik türünde, öğrenciler, günlük hayatta karşılaşılan hukuki problemlere dair sosyolojik tespitlerde bulunmakta ve tespit ettikleri sorunlarla ilgili olarak hukuki çareler üreterek bunları çeşitli yollardan ihtiyaç sahibi gruplarla paylaşmaktadır.

Kadına karşı şiddet konusu üzerinde çalışan Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi hukuk kliniği ekibi, düzenli olarak toplanarak, öncelikle kadına karşı şiddet konusunun farklı hukuk alanlarındaki sorun odaklarını tespit ettiler. Tespit ettikleri hukuki sorunlara ilişkin mevzuat ve içtihatları taradılar. Kendi belirledikleri çeşitli kurum ve kuruluşlarla irtibata geçtiler. Daha sonra gruplar halinde çalışmalar yürüterek bir problem katalogu oluşturup, çözüm yolu önerileri geliştirdiler. Edinmiş oldukları tüm bu bilgileri, hangi yollardan, nasıl dikkat çekici bir şekilde yayabilecekleri konusunda fikirler ürettiler.

Projenin sonucunda, hukuk kliniği ekibi üniversitemizin “Üniversite Hayatına Giriş” (GE-100) etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek bir sunum yaptılar. Bu sunumda, kendilerinin başına gelen ve etraftan duydukları “şiddet” odaklı olaylardan derledikleri bir kurgusal olay hazırladılar. Böylece üniversiteye yeni başlayan gençlerin dikkatini konunun önemine ve gerçekliğine çektiler. Öğrencilerin zihninde hem konuyla ilgili kavramsal bir temel oluşturdular hem de böyle bir durumla karşı karşıya kalındığında nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini aktardılar.
Hukuk kliniği ekibi, bunun yanı sıra poster, broşür gibi basılı araçlarla konu hakkındaki farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak istediler. Tespit etmiş oldukları sorun alanlarıyla ilgili olarak değişik görseller, diyaloglar hazırladılar ve şiddeti normalleştirmemenin önemine vurgu yapan afişler tasarladılar. 

http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/dosyalar/Klinik-Afis1.pdf 
http://hukuk.bilkent.edu.tr/dosyalar/Klinik-Afis2.pdf
http://hukuk.bilkent.edu.tr/dosyalar/Klinik-Afis3.pdf
http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/dosyalar/Klinik-Afis4.pdf
http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/dosyalar/Klinik-Afis5.pdf
http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/dosyalar/Klinik-Afis7.pdf
http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/dosyalar/Klinik-Afis8.pdf
http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/dosyalar/Klinik-Afis10.pdf
http://www.hukuk.bilkent.edu.tr/dosyalar/Klinik-Afis11.pdf

 


Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.