Sempozyum

Sempozyumumuz 20 -21 Nisan 2024 tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenecektir.
Sempozyum programına buradan ulaşabilirsiniz.

Zoom bağlantı bilgileri :
                                       Zoom Meeting ID: 963 6265 0864
                                       Passcode: GHAS2024

Sempozyuma gönderilen tebliğler gizlilik esasına göre hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra kabul edilecektir.

Sempozyumun Amacı

Genç hukukçu araştırmacıları bir araya getirmek, yüz yüze konuşmayı ve tartışmayı olanaklı kılmak. Sonrasında tebliğlerin tam metinlerini tekrar hakem değerlendirmesinden geçirerek kitaplaştırmak ve böylece bir yandan genç hukukçu araştırmacıların emeklerini görünür kılarken diğer yandan onları gelecek için motive etmek.

Sempozyumun Kapsamı

Hukuk alanında yüksek lisans veya doktora yapmakta olan ya da doktorasını en fazla 3 yıl önce tamamlamış araştırmacılar sunum yapmak üzere Sempozyuma başvurabilecektir.

Sempozyumun Konusu

Mümkün olabildiğince çok genç hukukçu araştırmacının başvurusunu alabilmek için Sempozyumda alan ya da konu sınırlaması yapılmamıştır. Hukukun her alanından güncel sorunlara ilişkin bildirilere yer verilmiştir. Ancak etkinlik sırasında konu bütünlüğünün sağlanması ve benzer sorunlar üzerinde yoğunlaşan bir tartışma ortamının yaratılması amacıyla, kabul edilen bildiriler alanlarına ve konularına göre ayrılacak ve aynı oturumda ya da birbirini takip eden oturumlarda sunulacaktır. 
 
ghas2024@bilkent.edu.tr             +90-312-290-3300                www.hukuk.bilkent.edu.tr        


Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.