Makale Yarışması


İ.D. Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİHM) bünyesinde, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hollanda Krallığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile ortaklaşa olarak bir makale yarışması düzenlenecektir.

Makale yarışması ile toplumda çevre hukuku, iklim adaleti ve afet hukuku alanlarına yönelik farkındalık düzeyinin artırılması ve bu alanlara ilişkin yapılacak akademik çalışmaları teşvik etmek amaçlanmaktadır.
 
Yarışma konusu: Çevre Hukuku, İklim Adaleti veya Afet Hukuku

KATILIM KOŞULLARI:

Makale yarışmasına bir yükseköğretim kurumunda hukuk alanında öğrenim görmekte olan Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile Hukuk Fakültesi mezunları katılabilir.

Makale yarışmasına katılmak isteyen kişilerin 12 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar aşağıda yer alan linkteki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir:
başvuru formu

veya

12 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar, “Makale Yarışması” konu başlığı ile ihm@bilkent.edu.tr adresine e-posta atmaları gerekmektedir. E-posta içeriğinde yer verilmesi gereken bilgiler şunlardır:

Makaleler linkte yer alan Bilkent Üniversitesi Genç Hukukçu Araştırmacılar Sempozyumu yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanacaktır.
Makale dili Türkçe’dir. Makalelerde bilimsel yazım kurallarına, amaca ve konuya uygunluk, Türkçeyi kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlılık aranacaktır.
Makalelerin 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar e-posta ile ihm@bilkent.edu.tr adresine “.doc” veya “.docx” uzantılı bir dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir.
Yarışmaya gönderilen makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve yayımı için başvurulmamış olması zorunludur; daha önce telif, lisans yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır.
Her yarışmacı yalnızca bir makale ile katılabilir. Makalelerde birden fazla yazar olamaz.
Makalelerde intihal veya bilimsel araştırma kurallarına aykırılık saptanması, diğer hukuki sonuçları saklı kalmak kaydıyla derhal diskalifiye sebebidir.
Yukarıda yer alan kurallara aykırı olarak gönderilen makaleler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yarışmaya katılan makaleler, oluşturulacak bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve ödüle layık görülenler 11 Eylül 2023 tarihinde ilan edilecektir.


Ödüller:

Bilkent Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi web sitesinde makalenin yayınlanması
Sertifika
UNDP ve Bilkent Üniversitesi sosyal medya duyuruları
Promosyonel materyaller (çanta, defter, kalem vb.)


Copyright © 2024, Bilkent Üniversitesi.