Tüm Liste
Prof.Dr.Sami Selçuk
Iletişim:
Ofis B 217
Tel 290 34 18
E-posta sselcuk@bilkent.edu.tr
Çalışma Alanları:
 • Ceza Hukuku
 • Ceza Muhakemesi Hukuku
Bilkent Hukuk Fakültesinde Verdiği Dersler:
 • Ceza Hukuku I
 • Ceza Hukuku II
 • Ceza Hukuku Özel Kısım
 • Ceza Muhakemesi Hukuku

Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1959
Doktora Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1982
Doçent Hukuk Üniversitelerarası Kurul 1986
Profesör Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2006
Kitaplar:
 • “Dolandırıcılık” (İstanbul, 1982)
 • “Dolandırıcılık Cürmünün Kimi Suçlardan Ayrımı” (Ankara, 1986)
 • “Temsili ve Katılımcı Demokrasinin Kökeni”, (İstanbul, 1987)
 • “Çürütmeler”, (İstanbul, 1990)
 • “Önce Dil”, (Ankara, 1993, İstanbul, 2009)
 • “Çek Suçları”, (Ankara, 1993)
 • “Laiklik”, (İstanbul, 1994)
 • “Zorba Devletten Hukukun Üstünlüğüne”, (Ankara, 1998)
 • “Demokrasiye Doğru”, (Ankara, 1999)
 • “Konuşma”, (Ankara, 1999)
 • “Özlenen Demokratik Türkiye”, (Ankara, 2000)
 • “Longing for Democracy”, (Ankara,2000)
 • “Türkiye’nin Demokratik Dönüşümü”, (Ankara, 2001)
 • “Özlenen Hukuk/Yaşayan Hukuk”, (Ankara, 2002)
 • “Beccaria’nın İnsanlığa Mesajı”, (Ankara, 2004)
 • “Bağımsız Yargı/Özgür Düşünce”, (Ankara, 2007)
 • “2007’nin Hukuk Olayı/Anayasa Mahkemesinin 367 Kararı”, (Ankara, 2008)
 • “Kısıtlı Demokrasi/Sancılı Hukuk”, (İstanbul, 2009)
 • “Batıgil Demokrasinin ve Hukukun Doğugil Serüveninden Kesitler”, (İstanbul, 2009)
 • “Adalet ve Yaşayan Hukuk”, (Ankara, 2009)
 • “Demokratik Yönetim/Özgür Birey, (Ankara, 2010)
 • “Doğru çözüm: Yepyeni Bir Anayasa”, (İstanbul, 2010)
 • Yaptırımı (Cezayı) ve Sonuçlarını Ağırlaştıramama kuralı, (Ankara, 2012)
 • Hukuki Tanıda Yanılgı, (Ankara, 2013)
 • Dreyfus Davası, (Ankara, 2014)
 • Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına Beş Mektup, (Ankara,2014)
 • Kendini Tüketen Hukukun Dramı, (Ankara, 2015)
Tercümeler:
 • Cesare Beccaria “Suçlar ve Cezalar Hakkında”, (Ankara, 2004, üçüncü baskı, 2013),
 • André Gide, “Cinayet Mahkemesi Anıları”, (Ankara, 2005),
 • Filippo Gramatica, “Toplumsal Savunma İlkeleri”, (Ankara, 1987, ikinci baskı, 2005).
Makaleler:
 • Varlık, Türk Dili, Adam Sanat, Türkiye Günlüğü, Yeni Türkiye, Revue pénitentitiare et de droit pénal (Paris), Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, Revue de droit pénal et de criminologie (Bruxelles), Archivio penale (Milano), Cuadernos de politíca criminal (Madrid), dergilerinde yayımlanmış hukuk, dil, laiklik ve Atatürkçülük konularına ilişkin makaleler.