Tüm Liste
Emre Konuralp, LL.M.
Çalışma Alanları: Medeni Usul - İcra ve İflas Hukuku
Bilkent Hukuk Fakültesinde Verdiği Dersler:
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 2011
Yüksek Lisans Ekonomi Hukuku Bilkent Üniversitesi 2013