Tüm Liste
Emre Konuralp, LL.M.
Çalışma Alanları: Medeni Usul - İcra ve İflas Hukuku
Bilkent Hukuk Fakültesinde Verdiği Dersler:
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 2011
Yüksek Lisans Ekonomi Hukuku Bilkent Üniversitesi 2013

Alacaklıya Rehni Özel Yoldan Paraya Çevirme Yetkisi Verilmesi, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'e Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 2015 (Hakemli) (Baskıda)

İşletme Hukuku, Turhan Yayınevi, Kasım 2014, Ed. Kamil Mutluer, Talya Şans Uçaryılmaz (Medeni Usul Hukuku Bölümü Yazarlığı)