Konferans

KONFERANS AFİŞİ

09.00 – 09.15  Kayıt
09.15 – 10.00 Açılış Konuşmaları

 İ.D. Bilkent Üniversitesi
              Prof. Dr. Kürşat Aydoğan, Rektör 
              Prof. Dr. Ece Göztepe, Hukuk Fakültesi Dekanı ve İnsan Hakları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı
 Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Türkiye Ofisi
              Dr. Tomasso de Cataldo, Göç Yönetimi Bölümü Başkanı
 T.C. İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı
              Dr. Can Ozan Tuncer, Başkan Yardımcısı

10.00 – 11.15 1. Oturum: Göç ve Yönetişim
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Saime Özçürümez, Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Kemal Kirişçi, Brookings Enstitüsü
“Türkiye’nin Bir Asırlık Mülteci Politikaları”
Atilla Toros, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Kurucu Genel Müdürü
“Türkiye’de Göç Yönetiminin Dönüşümü”
Prof. Dr. Ahmet İçduygu, Koç Üniversitesi
“Bir Yönetişim Konusu Olarak Geçici Koruma: Türkiye’deki Suriyeliler Üzerinden Bir Tartışma”

Tartışma Oturumu: Soru ve Cevaplar 

11.15 – 11.30 Kahve Arası

11.30 – 12.45 2. Oturum: Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ece Göztepe, Bilkent Üniversitesi

Dr. Lami Bertan Tokuzlu
“Uluslararası Korumada Eski Alışkanlıklar ve Yeni Mevzuat”
Doç. Dr. Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik, Bilkent Üniversitesi
"Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Altındaki Yabancılar Bakımından Kalıcı Çözüm Yöntemi olarak ‘Gönüllü Geri Dönüş’"
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dicle Ergin, Bilkent Üniversitesi
“Uluslararası Korumaya Erişim Hakkı”

Tartışma Oturumu: Soru ve Cevaplar

12.45 – 13.45 Öğle Arası

13.45 – 15.00 3. Oturum: Göç (Düzenli ve Düzensiz Göç; AB, Türkiye ve Göç)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu, Bilkent Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı Bayata Canyaş, Hacettepe Üniversitesi
“YUKK Kapsamında Sınır Dışı Etme ve Sınır Dışı Etmenin Türkiye’deki Aile Hayatına Etkisi: AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Bir Analiz”
Dr. Öğr. Üyesi Neva Övünç Öztürk, Ankara Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Gamze Ovacık, Başkent Üniversitesi
“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 10. Yılında Mevzuat ve Mahkeme Kararları Bağlamında Sınır Dışı Uygulamalarına İlişkin Değerlendirme”
Doç. Dr. Meltem İneli Ciğer, Süleyman Demirel Üniversitesi
Meltem Hamit, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD)
“Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Türk Hukukunda İdari Gözetime Alternatif Yükümlülükler”

Tartışma Oturumu: Soru ve Cevaplar

15.00 – 15.15 Kahve Arası

15.15 – 16.30 4. Oturum: Göç ve Uyum
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet İçduygu, Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Saime Özçürümez, Başkent Üniversitesi
“Göç ve Sosyal Uyum: Afetlerin Kuramlara Öğrettikleri”
Dr. Hakkı Onur Arıner, GIZ
Meral Açıkgöz, Minnesota Üniversitesi
“YUKK’la düzenlenen ‘Uyum’un Normatif Çerçevesi Bağlamında Uyum Politikalarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Önündeki Zorluklar ve Fırsatlar”
Yiğit Kader, LL.M., Bağımsız Danışman
Mehmet Ali Küçükçavuş, Göç Araştırmacısı
“Bir Kalıcı Çözüm Olarak Yerel Entegrasyon ve Uzun Dönem İkamet”

Tartışma Oturumu: Soru ve Cevaplar

16.30 – 17.00 Değerlendirme ve Kapanış
Yiğit Kader, LL.M., Bağımsız Danışman
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dicle Ergin, Bilkent Üniversitesi


Copyright © 2023, Bilkent Üniversitesi.