İdari Personel

Burcu Bingöl - Fakülte Sekreteri
Arzu Soydan - Yönetici Asistan
Senem Şen - İdari Asistan