Tekin Akıllıoğlu, Prof. Dr.

İdare Hukuku

Hüseyin Can Aksoy, Yrd. Doç. Dr.

Medeni Hukuk

Vedat Buz, Prof. Dr.

Medeni Hukuk

Pınar Çağlayan Aksoy, Yrd. Doç. Dr.

Medeni Hukuk

Zühtü Aytaç, Prof. Dr.

Ticaret Hukuku

Aslı Bayata Canyaş, Yrd. Doç. Dr.

Milletlerarası Özel Hukuk

Ece Göztepe Çelebi, Doç. Dr.

Anayasa Hukuku

Elvin Evrim Dalkılıç, Yrd. Doç. Dr.

İdare Hukuku

Ali Erten, Prof Dr.

Medeni Hukuk

Osman Berat Gürzumar, Prof. Dr.

Medeni Hukuk

Rüçhan Işık, Prof. Dr.

İş Hukuku

Halil Baha Karabudak

İktisat

Tuğrul Katoğlu, Prof. Dr.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Cengiz Koçhisarlıoğlu, Prof. Dr.

Medeni Hukuk

Halûk Konuralp, Doç Dr. (1954-2008)

Erden Kuntalp, Prof. Dr.

Medeni Hukuk

Çağlar Manavgat, Prof. Dr.

Ticaret Hukuku

Kamil Mutluer, Prof. Dr.

Vergi Hukuku

Erdal Onar, Prof.Dr.

Anayasa Hukuku

Pınar Altınok Ormancı, Yrd. Doç.

Medeni Hukuk

A. Barış Özbilen, Yrd. Doç. Dr.

Medeni Hukuk

Barış Özçelik, Yrd. Doç. Dr.

Medeni Hukuk

Gülüm Bayraktaroğlu Özçelik, Yrd. Doç. Dr.

Milletlerarası Özel Hukuk

Hamdi Pınar, Yrd. Doç. Dr.

Ticaret Hukuku

Sami Selçuk, Prof. Dr.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Lale Sirmen, Prof. Dr.

Medeni Hukuk

Turgut Tan, Prof. Dr.

İdare Hukuku

Bilgin Tiryakioğlu, Prof. Dr.

Milletlerarası Özel Hukuk

Nevzat Toroslu, Prof. Dr.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Haluk Toroslu, Yrd. Doç. Dr.

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Aslı E. Gürbüz Usluel, Yrd. Doç. Dr.

Ticaret Hukuku

Ejder Yılmaz, Prof. Dr.

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku