Birinci Sınıf

GÜZ DÖNEMİ

 

 

Ders

Kredi

Saati

MATH

119**

İstatistik *

3

3

CS

121**

Sosyal Bilimler İçin Sayısallaştırmaya Giriş *

3

3+2

LAW

101

Hukuka Giriş

3

3

LAW

103

Anayasa Hukuku I

3

3+1

LAW

105

Medeni Hukuk I: Giriş / Temel Kavramlar / Kişiler Hukuku

3

3+1

ENG

101**

İngilizce ve Kompozisyon I *

3

5

TURK

101**

Türkçe I

2

2

GE

100

Üniversite Hayatına Giriş

1

 

BAHAR DÖNEMİ

 

 

Ders

Kredi

Saati

ECON

103**

İktisadın Temel İlkeleri *

3

3

LAW

102

Roma Hukuku

3

3

LAW

104

Anayasa Hukuku II

3

3+1

LAW

106

Medeni Hukuk II: Aile Hukuku

3

3+1

ENG

102**

İngilizce ve Kompozisyon II *

3

5

TURK

102

Türkçe II

2

2

HUM

111**

Kültürler Medeniyetler ve Fikirler 1*

3

3

 

İkinci Sınıf

GÜZ DÖNEMİ

 

 

Ders

Kredi

Saati

LAW

201

Borçlar Genel Hukuku I

3

3+1

LAW

203

Ceza Hukuku I

3

3+1

LAW

303

Uluslararası Kamu Hukuku

3

3

LAW

205

İdare Hukuku I

3

3+1

LAW

413

Avrupa Birliği Hukuku *

3

3

PHIL

243

Sosyal ve Politik Felsefe I *

6

6

GE

250

Üniversite Yaşamı I ***

 

 

BAHAR DÖNEMİ

 

 

Ders

Kredi

Saati

LAW

202

Borçlar Genel Hukuku II

3

3+1

LAW

204

Ceza Hukuku II

3

3+1

LAW

206

İdare Hukuku II

3

3+1

LAW

216

Anglo-American Hukuku'na Giriş

2

2

PHIL

244

Sosyal ve Politik Felsefe II *

6

6

HIST

200

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

4

4

GE

251

Üniversite Yaşamı II ***

 

 

 

 

 

Üçüncü Sınıf

GÜZ DÖNEMİ

 

 

Ders

Kredi

Saati

MAN

211

Muhasebe *

3

3

LAW

301

Medeni Usul Hukuku I

3

3+1

LAW

305

Medeni Hukuk III: Eşya Hukuku I

3

3+1

LAW

307

Ticaret Hukuku I

3

3+1

LAW

309

Borçlar Özel Hukuku

2

2

 

 

Seçimlik Ders

2

2

 

BAHAR DÖNEMİ

 

 

Ders

Kredi

Saati

LAW

302

Medeni Usul Hukuku II

3

3+1

LAW

304

Uluslararası Özel Hukuk

3

3+1

LAW

306

Medeni Hukuk III: Eşya Hukuku II

3

3+1

LAW

308

Ticaret Hukuku II (Şirketler)

3

3+1

LAW

358

Ceza Hukuku Özel Hükümler

2

2

MAN

216

Finans *

3

3

 

 

Seçimlik Ders

2

2

 

Dördüncü Sınıf

GÜZ DÖNEMİ

 

 

Ders

Kredi

Saati

LAW

401

Ticaret Hukuku III

3

3+1

LAW

403

Medeni Hukuk IV: Miras Hukuku

3

3+1

LAW

407

Vergi Hukuku

3

3

LAW

409

Fikri Mülkiyet Hukuku

2

2

LAW

411

Ceza Usul Hukuku

3

3+1

LAW

412

İş Hukuku I

3

3

 

 

Seçimlik Ders

2

2

BAHAR DÖNEMİ

 

 

Ders

Kredi

Saati

LAW

402

Ticaret Hukuku IV

3

3+1

LAW

405

Uluslararası İnsan Hakları Hukuku *

3

3

LAW

406

Uluslararası Ticaret Hukuku *

3

3

LAW

408

Rekabet Hukuku

2

2

LAW

410

İcra ve İflas Hukuku

3

3+1

LAW

414

İş Hukuku II (Sosyal Güvenlik Hukuku)

3

3

 

 

Seçimlik Ders

2

2

 

Seçimlik Dersler

 

 

Ders

Kredi

Saati

LAW

351

Amerikan Sözleşme Hukuku *

2

2

LAW

353

Çevre Hukuku

2

2

LAW

355

Türk Hukuk Tarihi

2

2

LAW

357

Anglo-Amerikan Hukukuna Giriş *

2

2

LAW

359

Karşılaştırmalı Özel Hukuk

2

2

LAW

365

Hukuk Felsefe

2

2

LAW

375

Türk Anayasal Tarihi

2

2

ECON

331

Uluslararası İktisat I *

3

3

IR

305

Uluslararası Örgütler *

3

3

LAW

354

Modern Sözleşmeler Hukuku

2

2

LAW

356

Karşılaştırmalı Özel Hukuk

2

2

LAW

360

Kamu Maliyesi

2

2

LAW

366

Hukuk Sosyolojisi

2

2

LAW

370

Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku

2

2

LAW

374

Parlamento Hukuku

2

2

LAW

376

İngiliz Hukukunda Seçilmiş Konular *

2

2

LAW

380

Hukukun Düşünsel Temelleri

2

2

IR

338

Uluslararası Ekonomi Politikaları *

3

3

ECON

332

Uluslararası İktisat II *

3

3

HUM

291

Beşeri Bilimlerde Seçilmiş Konular *

3

3

LAW

423

Sermaye Piyasası Hukuku

2

2

LAW

427

Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku

2

2

LAW

429

Avrupa Birliğinde Karşılaştırmalı Endüstriyel İlişkiler

2

2

LAW

431

Taşıma Hukuku

2

2

LAW

433

İmar Hukuku

2

2

LAW

435

Sosyal Diyaloğun Hukuki Çerçevesi

2

2

LAW

439

Hukuk ve Edebiyat

2

2

LAW

441

Para Hukuku

2

2

LAW

443

Yabancı Sermaye Hukuku

2

2

LAW

445

Reklam Hukuku

2

2

LAW

447

Kurgusal Mahkeme Yarışması I *

2

2

LAW

449

Kültür Varlıklarının Korunması

2

2

LAW

451

Kurgusal Mahkeme Yarışması III *

2

2

LAW 453 Avrupa Birliği’nde Milletlerarası Hukuk Kuralları 2 2

POLS

433

Avrupa Bütünleşmesi Politikaları *

3

3

LAW

420

Uluslararası Ticari Tahkim

2

2

LAW

424

AB Maddi Hukuku *

2

2

LAW

426

Avrupa Birliğinde Karşılaştırmalı İş Hukuku *

2

2

LAW

430

Finansal Kurumlar Hukuku

2

2

LAW

432

Anonim Ortaklıkta Kurumsal Yönetim

2

2

LAW

434

Bütçe Hukuku

2

2

LAW

436

Türk İş İlişkileri ve İş Hukukunun Gelişimi

2

2

LAW

438

Hukuk Davası Uygulamaları

2

2

LAW

442

Taşıma Hukuku

2

2

LAW

444

Kültür Varlıklarının Korunması

2

2

LAW

446

Reklam Hukuku

2

2

LAW

448

Kurgusal Mahkeme Yarışması II *

2

2

LAW

452

Kurgusal Mahkeme Yarışması IV *

2

2

LAW

454

Tüketici Hukuku

2

2

LAW

456

Çağdaş Hükümet Sistemleri

2

2

LAW

458

Avrupa Birliği’nde Vatandaşlık ve Bireysel Haklar

2

2

LAW

460

Avrupa Birliği - Türkiye İlişkilerinin Hukuki Boyutu

2

2

ECON

410

Türkiye Ekonomisinde Çağdaş Konular II *

3

3

POLS

238

Siyasi Uyuşmazlıklarda Müzakere ve Arabuluculuk *

3

3

POLS

306

Çağdaş Türk Politikası *

3

3

* Dersler İngilizce verilmektedir.

** Dersler hem güz hem de bahar döneminde açılmaktadır.

*** GE 250 ve GE 251 derslerinin toplamı bir (1) kredidir.